• Het voor zaterdag 28 maart as. geplande Paaskienen kan helaas geen doorgang vinden in verband met de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-virus.