• Het bestuur van sv Beverwijk werd gisteren geconfronteerd met het stopzetten van de verdere fusiebesprekingen met en door Jong Hercules. Ondanks de constructieve gesprekken die beide verenigingen met elkaar hebben gevoerd vanaf halverwege vorig jaar, heeft Jong Hercules gemeend de verdere besprekingen eenzijdig te stoppen. Het bestuur van sv Beverwijk betreurt deze gang van zaken zeer en vindt het uitermate jammer dat er op deze wijze is gehandeld. Er lag wat sv Beverwijk betreft een goed fusievoorstel waar beide verenigingen zich op basis van gelijkwaardigheid tot voor kort volledig in konden vinden. Na een vorige poging van enkele jaren geleden is nu wederom hetzelfde gebeurd. Het bestuur vindt het jammer dat de verrichte inspanningen niet hebben geleid tot het resultaat dat beide besturen tot voor de zomerstop voor ogen hadden.

    Een en ander betekent dat beide clubs gewoon zelfstandig naast elkaar blijven bestaan. Verder heeft het bestuur besloten om in de nabije toekomst ook geen energie meer te steken in nieuw overleg voor een mogelijke fusie. Wat het bestuur betreft heeft sv Beverwijk in de afgelopen periode laten zien open te staan voor een constructief overleg met de optie tot een fusie. Hiervoor zijn natuurlijk wel 2 partijen nodig!

    sv Beverwijk gaat het seizoen 2019-2020 in met 4 veldteams, 1 zaalteam en het walking-footballteam. Dat is een prima basis om verder vanuit te werken en te groeien. Tijdens de volgende, reguliere algemene ledenvergadering zal het bestuur verder ingaan op de toekomstplannen van de club.