Banner
Home
Klaverjassen

De activiteiten commissie van S.V.Beverwijk gaat het komende seizoen klaverjasmiddagen organiseren omdat er toch mensen waren die hier naar vroegen. Deze middagen zullen verspreid over het voetbalseizoen op de zondagmiddag gehouden worden in de kantine van S.V.Beverwijk

Er zal individueel gekaart worden (dus geen koppel- klaverjassen) en deelnemers worden bij inschrijving ingedeeld. De kosten bedragen 2 euro per persoon. Er worden 3 rondes gekaart en het totaal hiervan bepaald de eindklassering.

De nummers 1,2,3 en de laatst genoteerde zullen een prijs ontvangen. Zondagmiddag 19 Maart a.s. aanvang 14.00 uur zal de vierde klaverjasmiddag gehouden worden. De andere middagen zullen op de beverwijk site kenbaar gemaakt worden.

Namens de activiteiten commissie, Ronald Kuipers (06-53363742) en Riek Gertebach  (06-12635721)

 

Innen contributie 2013-2014Betalen contributie;

In juli hebben alle leden,niet-spelende leden, donateurs  een verzoek ontvangen om de contributie voor het seizoen 2016-2017 te voldoen. Voor spelende leden zal dat - net als vorig jaar - via NL Collect verlopen. Betaling in termijnen is ook weer mogelijk, maar let er svp op dat de betalingstermijnen worden gerespecteerd, want anders komen er administratiekosten bovenop het normale bedrag.Zoals bekend vormen de contributies een belangrijke bron om alle activiteiten en verplichtingen van de club te kunnen realiseren. Het is dus in ieders belang dat de betalingen zo spoedig mogelijk binnen komen!

Het bestuur

 

oudpapierBreng al het oud papier naar SV Beverwijk

Leden en aanhangers van de voetbalvereniging Beverwijk,

Al jaren hebben wij de beschikking over drie papiercontainers. Hier kan iedereen zijn of haar oud papier/karton in kwijt. Het hoeft geen betoog dat de opbrengst hiervan een leuke aanvulling is op onze inkomsten. Inkomsten die wij nodig hebben om net iets extra’s te doen voor onze vereniging (denk aan de acomodatie ).

De containers met de  deksels staan voor het hek op de parkeerplaats en is gemakkelijk met de auto te bereiken. Breng uw oud papier naar ons. Gelieve alleen papier/karton zonder plasticzakken e.d. in de containers deponeren.

 
Banner
Banner
Banner
Banner